Monthly Archives: Abril 2014

Recollir flors i herbes amb respecte a la natura!

FOTO10

Diplotaxis erucoides (L.) DC. Ravenissa blanca

FOTO11

Eruca vesicaria (L.) Cav. Ruca

FOTO12

Fumaria officinalis L. Fumària

FOTO13

Malva sylvestris L. Malva

FOTO14

Foeniculum vulgare Mill. Fonoll

Recollir flors i herbes amb respecte a la natura!

FOTO5

Calendula officinalis L.Boixac

FOTO6

Rosmarinus officinalis L.Romani

FOTO7

Silene vulgaris (Moench) Garcke. Colitxos

FOTO8

Melissa officinalis L. subsp. officinalis. Tarongina

FOTO9

Lepidium draba L. subsp. draba Bàbol